Om Jesus Hele Livet

Trosopplæringsplanen er en pedagogisk og systematisk plan som skal vekke og styrke den kristne tro for de mellom 0-19 år, og hvor målet er: Jesus hele livet. Planen ønsker å skape et samarbeid mellom hjem og kirke for å nå dette felles målet for våre barn og ungdommer.

Trosopplæringsplanen, Jesus hele livet, er utarbeidet av Sentrumkirken Sandnes og Filadelfiakirken Oslo. PBU har nå gått inn i et samarbeid med disse hvor vi sammen ønsker å tilrettelegge for bruk av planen nasjonalt. Ønsket og målet er at planen skal bidra til en helhetlig tenkning rundt barne- og ungdomsarbeid, kirke og hjem. Planen kan sammenlignes med læreplaner man bruker i skolene. Den gir deg ikke konkrete undervisningstimer, men mål og tiltak for en bestemt hensikt.