Kurs

Vi har gleden av å presentere trosopplæringsplanen “Jesus hele livet”.

Denne har vakt stor begeistring og en pågående interesse, og nå er det mulig for deres kirke å få ta den i bruk!

Dette er en trosopplæringsplan med
– fokus på et helhetlig løp i alderen 0-19
– omfavnelse av hver enkelt fase
– tilrettelegging for gode overganger mellom aldersgruppene
– initiativ til samspillet mellom hjem og kirke.

Dere deltar med barneleder, ungdomsleder og hovedleder fra kirken deres. I etterkant av kurset kan dere velge om dere vil kjøpe lisenspakke og dermed få tilgang på selve planen og materiell til utdeling til foreldre.

Neste introduksjonskurs vil bli arrangert 16. oktober 2020

Pris: 2,000 kroner for 3 deltakere og 300 kroner pr. ekstra deltakere utover de 3 første.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/23641/jesus-hele-livet-introduksjonskurs

KURSDAG 2

Tema for neste kurs i lisenspakken, Jesus hele livet, er faser og overganger. Enhver overgang i barns og voksnes liv er sårbar, og i mange av overgangene velger man på nytt, også i forhold til troen. Vi ønsker ikke at disse overgangene skal være overlatt til tilfeldighetene, men at vi som kirker har en bevisst tankegang i hvordan vi best mulig ser mennesker over neste fase i fortsatt etterfølgelse av Jesus. Trosopplæringsplanen fokuserer på dette, og på kursdagen vil vi jobbe konkret med hvordan dette ser ut i praksis.

Neste kurs vil bli arrangert torsdag 15. oktober 2020

Påmelding: https://www.checkin.no/event/23676/jesus-hele-livet-kursdag-2

KURSDAG 3

Neste kurs vil bli arrangert onsdag 14. oktober 2020

Påmelding: https://www.checkin.no/event/23677/jesus-hele-livet-kursdag-3