Kurs

Vi har gleden av å presentere trosopplæringsplanen “Jesus hele livet”.

Denne har vakt stor begeistring og en pågående interesse, og nå er det mulig for deres kirke å få ta den i bruk!

Dette er en trosopplæringsplan med

  • fokus på et helhetlig løp i alderen 0-19
  • omfavnelse av hver enkelt fase
  • tilrettelegging for gode overganger mellom aldersgruppene
  • initiativ til samspillet mellom hjem og kirke.

Her deltar dere med barneleder, ungdomsleder og hovedleder fra kirken deres. I etterkant av kurset kan dere velge om dere vil kjøpe lisenspakke og dermed få tilgang på selve planen og materiell til utdeling til foreldre.

Tidspunkt: lørdag 23. mars, klokken 10-16 i Bergen
Påmelding: https://www.checkin.no/event/18174/jesus-hele-livet-introduksjonskurs

Pris: 2,000 kroner for 3 deltakere og 300 kroner pr. ekstra deltakere utover de 3 første.

Tema for tredje kurs i lisenspakken (kursdag 3), Jesus hele livet, er familien og relasjoner. Vi tror at vi må sette større fokus på HJEMMET som trosopplærere, og det betyr at vi som kirke må styrke samarbeidet med hjemmet . Hvordan skal dette se ut? «Relasjoner over tid» er et av prinsippene planen er bygget på, og i kurs 3 vil vi hjelpe hverandre, dele erfaringer og undervise om hvordan relasjonsbygging skjer i hjem og kirke.

Tidspunkt: fredag 22. mars, klokken 10-16 i Bergen
påmelding: https://www.checkin.no/event/18175/kursdag-2-jesus-hele-livet

Kursavgiften er 400 kroner for 3 deltakere. Ekstra kostnad for ekstra deltakere