Kurs

Vi har gleden av å presentere trosopplæringsplanen “Jesus hele livet”.

Denne har vakt stor begeistring og en pågående interesse, og nå er det mulig for deres kirke å få ta den i bruk!

Dette er en trosopplæringsplan med

  • fokus på et helhetlig løp i alderen 0-19
  • omfavnelse av hver enkelt fase
  • tilrettelegging for gode overganger mellom aldersgruppene
  • initiativ til samspillet mellom hjem og kirke.

Her deltar dere med barneleder, ungdomsleder og hovedleder fra kirken deres. I etterkant av kurset kan dere velge om dere vil kjøpe lisenspakke og dermed få tilgang på selve planen og materiell til utdeling til foreldre.

Tidspunkt: lørdag 21. mars, klokken 10-16
Påmelding: https://www.checkin.no/event/22500/jesus-hele-livet-introduksjonskurs

Pris: 2,000 kroner for 3 deltakere og 300 kroner pr. ekstra deltakere utover de 3 første.

KURSDAG 2

Tema for neste kurs i lisenspakken, Jesus hele livet, er faser og overganger. Enhver overgang i barns og voksnes liv er sårbar, og i mange av overgangene velger man på nytt, også i forhold til troen. Vi ønsker ikke at disse overgangene skal være overlatt til tilfeldighetene, men at vi som kirker har en bevisst tankegang i hvordan vi best mulig ser mennesker over neste fase i fortsatt etterfølgelse av Jesus. Trosopplæringsplanen fokuserer på dette, og på kursdagen vil vi jobbe konkret med hvordan dette ser ut i praksis.

Kursdato: torsdag 22. oktober klokken 10.00 – 16.00

 

KURSDAG 3

Kursdato: onsdag 21. oktober klokken 10.00 – 16.00